Partners
Samenwerking tussen alle betrokken partners staat aan de basis van een succesvolle Joint Venture. Sterke partners die elkaar goed aanvullen. Transparant en positief kritisch naar elkaar zijn. Blijven vernieuwen, open en streven naar het allerbeste eindresultaat.

Vertrouwen moet je verdienen en steeds blijven waarmaken. JV Investment Ideas B.V. gaat niet voor het korte termijn resultaat, maar voor duurzaam succes op lange termijn. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de relaties met partners waarmee wij samenwerken, zoals:


maarsen vink bouw moment NwA Architecten