Henry Moore: Wall Relief No.1 (1955)
visie
Visie en stategie
De Nederlandse vastgoedmarkten zijn de afgelopen jaren zeer turbulent geweest. Uiteraard hebben conjuncturele ontwikkelingen, consumentenvertrouwen en sterk teruggelopen financieringsmogelijkheden bij banken grote invloed op vastgoed en de waarde daarvan.

Hiernaast zijn er een aantal fundamentele veranderingen in hoe wij wonen, werken en leven die ook grote invloed hebben. Meer online bestedingen dragen er mede aan bij dat er minder behoefte is aan fysieke winkels. Flexibeler werken in efficiƫnter gebruikte kantoorgebouwen betekent dat er ook minder behoefte is aan kantoorgebouwen. Zowel voor kantoren als winkels geldt dat het verschil in waardering tussen gebouwen en omgevingen van hoge en lagere kwaliteit veel groter is geworden. Er is veel leegstand en tegelijkertijd krapte aan kantoren en winkels in goede gebouwen op de plekken die het best voldoen aan de eisen van vandaag.

Een andere fundamentele trend is dat de stad in trek is. In aantrekkelijke (binnen)steden willen mensen graag wonen en werken. Hier zijn hoogwaardige voorzieningen te vinden (winkels, horeca en culturele voorzieningen) en is ook het meeste perspectief op interessant werk. Deze trend speelt internationaal, maar ook de Nederlandse steden (met name in de noordvleugel van de randstad) groeien ten opzichte van de het hele land.

Een laatste belangrijke beweging zijn de hervormingen op de Nederlandse woningmarkt. Sociale huurwoningen zijn steeds meer exclusief gericht op huishoudens met de lagere inkomens. De hypotheekrente aftrek en maximale financiering van koopwoningen worden geleidelijk wat teruggebracht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de vrije sector huurmarkt die in Nederlands vanuit internationaal perspectief altijd heel beperkt is geweest.

Kansen zien en benutten
De recente marktontwikkelingen bieden kansen, wanneer er een precies passend antwoord kan worden gegeven op de veranderende behoefte.

Kansen zien vraagt om een heel scherpe formulering van de werkelijke behoefte, zoveel mogelijk samen met de consument. Het belang van een goed plan is evident. Minstens even belangrijk is het om daarna een optimaal proces te organiseren, zonder onnodige kosten en tijdverlies om deze plannen ook echt te kunnen realiseren.

JV Investment Ideas is graag uw partner bij het opstellen van excellente plannen en het tot uitvoering brengen daarvan.